Ngày đăng: 13-08-2018 - Đăng bởi: Ielts-eduworld.edu.vn

Thời gian trung bình xét duyệt visa Úc sẽ được cập nhật mỗi tháng. Thời gian xử lý bị ảnh hưởng mỗi tháng bởi những thay đổi về khối lượng hồ sơ, các thời đỉnh điểm theo mùa, các trường hợp phức tạp và các hồ sơ không đầy đủ. Thời gian xử lý bao gồm các ứng dụng được nộp trực tuyến và bằng giấy. Nếu có, bạn nên nộp đơn trực tuyến vì nó giúp đơn giản hóa việc sắp xếp xử lý.

Dưới đây là thông tin mới nhất về thời gian xét duyệt Visa Úc

Cập nhật ngày 18/7/2018

Visa Type

Stream (if available)

75% of applications processed in

90% of applications processed in

Visitor visas

 651 eVisitor

 

1 business day

2 days

 600 Visitor

Tourist1

19 days

24 days

 600 Visitor

Business Visitor

8 days

16 days

 600 Visitor

Frequent Traveller

20 days

21 days

600 Visitor

Sponsored Family

31 days

55 days

600 Visitor

Approved Destination Status

3 days

5 days

771 Transit

 

6 days

8 days

1Processing times for the Tourist stream range from 48 hours to more than 20 days depending on factors such as peak processing periods in a particular location.

Work and skilled visas

124 Distinguished Talent

 

Unavailable due to low volume of applications.

Unavailable due to low volume of applications.

132 Business Talent

Significant Business History

Unavailable due to low volume of applications.

Unavailable due to low volume of applications.

132 Business Talent

Venture Capital Entrepreneur

Unavailable due to low volume of applications.

Unavailable due to low volume of applications.

186 Employer Nomination Scheme

Agreement

12 months

13 months

186 Employer Nomination Scheme

Direct Entry

13 months

18 months

186 Employer Nomination Scheme

Temporary Residence Transition

12 months

13 months

187 Regional Sponsored Migration Scheme

Temporary Residence Transition

14 months

17 months

187 Regional Sponsored Migration Scheme

Direct Entry

21 months

24 months

187 Regional Sponsored Migration Scheme

Agreement

Unavailable due to low volume of applications.

Unavailable due to low volume of applications.

188 Business Innovation and Investment (Provisional)

Significant Investor

Unavailable due to low volume of applications.

Unavailable due to low volume of applications.

188 Business Innovation and Investment (Provisional)

Investor

Unavailable due to low volume of applications.

Unavailable due to low volume of applications.

188 Business Innovation and Investment (Provisional)

Business Innovation

Unavailable due to low volume of applications.

Unavailable due to low volume of applications.

188 Business Innovation and Investment (Provisional)

Premium Investor

Unavailable due to low volume of applications.

Unavailable due to low volume of applications.

188 Business Innovation and Investment (Provisional)

Entrepreneur

Unavailable due to low volume of applications.

Unavailable due to low volume of applications.

189 Skilled – Independent

Points-tested

8 months

10 months

189 Skilled – Independent

New Zealand

10 months

11 months

190 Skilled – Nominated

 

6 months

7 months

400 Temporary Work (Short Stay Activity)

 

10 days

20 days

403 Temporary Work (International Relations)

Seasonal Worker Programme

2 days

6 days

403 Temporary Work (International Relations)

Government Agreement

14 days

27 days

403 Temporary Work (International Relations)

Foreign Government Agency

28 days

39 days

403 Temporary Work (International Relations)

Domestic Worker (Diplomatic or Consular)

Unavailable due to low volume of applications.

Unavailable due to low volume of applications.

403 Temporary Work (International Relations)

Privileges and Immunities

Unavailable due to low volume of applications.

Unavailable due to low volume of applications.

405 Investor Retirement

 

Unavailable due to low volume of applications.

Unavailable due to low volume of applications.

407 Training

 

53 days

84 days

408 Temporary Activity

Australian Government Endorsed Events

5 days

19 days

408 Temporary Activity

Domestic Work for Executives

Unavailable due to low volume of applications.

Unavailable due to low volume of applications.

408 Temporary Activity

Exchange Arrangements

Unavailable due to low volume of applications.

Unavailable due to low volume of applications.

408 Temporary Activity

Superyacht Crew

Unavailable due to low volume of applications.

Unavailable due to low volume of applications.

408 Temporary Activity

Special Programmes

35 days

56 days

408 Temporary Activity

Religious Work

56 days

4 months

408 Temporary Activity

Research Activities

39 days

68 days

408 Temporary Activity

Invited for Other Social and Cultural Activity

14 days

22 days

408 Temporary Activity

Sporting Activities

38 days

82 days

408 Temporary Activity

Entertainment Activities

6 days

15 days

417 Working Holiday

 

21 days

35 days

457 Temporary Work (Skilled)

 

13 months

14 months

462 Work and Holiday2

 

34 days

80 days

476 Skilled – Recognised Graduate

 

5 months

5 months

482 Temporary Skill Shortage

Short-Term

57 days

64 days

482 Temporary Skill Shortage

Medium-Term

55 days

63 days

482 Temporary Skill Shortage

Labour Agreement

28 days

42 days

485 Temporary Graduate

Graduate Work

4 months

4 months

485 Temporary Graduate

Post-Study Work

85 days

4 months

489 Skilled – Regional (Provisional)

Skilled Regional – GSM

Unavailable due to low volume of applications

Unavailable due to low volume of applications

489 Skilled – Regional (Provisional)

State/Territory Nominated Visa Classes – GSM

7 months

10 months

858 Distinguished Talent

 

Unavailable due to low volume of applications.

Unavailable due to low volume of applications.

887 Skilled – Regional

 

9 months

11 months

888 Business Innovation and Investment (Permanent)

 

Unavailable due to low volume of applications.

Unavailable due to low volume of applications.

890 Business Owner

 

Unavailable due to low volume of applications.

Unavailable due to low volume of applications.

891 Investor

 

Unavailable due to low volume of applications.

Unavailable due to low volume of applications.

892 State/Territory Sponsored Business Owner

 

Unavailable due to low volume of applications.

Unavailable due to low volume of applications.

893 State/Territory Sponsored Business Investor

 

Unavailable due to low volume of applications.

Unavailable due to low volume of applications.

2Due to high demand for subclass 462 Work and Holiday visas in the period of July – September, global processing times during these months are expected to increase and may exceed 30 days.

Student visas

500 Student

Foreign Affairs or Defence Sector

16 days

33 days

500 Student

Postgraduate Research Sector

55 days

89 days

500 Student

Non-Award Sector

12 days

17 days

500 Student

Schools Sector

21 days

42 days

500 Student

Independent ELICOS Sector

24 days

40 days

500 Student

Vocational Education and Training Sector

36 days

71 days

500 Student

Higher Education Sector

15 days

37 days

590 Student Guardian

 

48 days

3 months

Family and partner visas

100 Partner4

 

23 months

32 months

101 Child

 

12 months

17 months

102 Adoption

 

Unavailable due to low volume of applications.

Unavailable due to low volume of applications.

117 Orphan Relative

 

30 months

67 months

143 Contributory Parent (Migrant)

 

49 months

55 months

173 Contributory Parent (Temporary)

 

Unavailable due to low volume of applications.

Unavailable due to low volume of applications.

300 Prospective Marriage

 

18 months

23 months

309 Partner (Provisional)

 

21 months

26 months

445 Dependent Child

 

10 months

14 months

461 New Zealand Citizen Family Relationship (Temporary)

 

12 months

17 months

801 Partner4

 

16 months

23 months

802 Child

 

12 months

14 months

820 Partner

 

24 months

30 months

837 Orphan Relative

 

Unavailable due to low volume of applications.

Unavailable due to low volume of applications.

864 Contributory Aged-Parent (Residence)

 

Unavailable due to low volume of applications.

Unavailable due to low volume of applications.

884 Contributory Aged-Parent (Temporary)

 

Unavailable due to low volume of applications.

Unavailable due to low volume of applications.

4Processing time for subclass 801 Partner (permanent) visa and 100 Partner (permanent) visa is from date of eligibility (2 years after the 820/801 or 309/100 application is lodged) to finalisation.

Other visas

602 Medical Treatment

 

30 days

58 days

151 Former Resident

 

Unavailable due to low volume of applications.

Unavailable due to low volume of applications.

155 Five Year Resident Return5

 

5 days

19 days

157 Three Month Resident Return

 

Unavailable due to low volume of applications.

Unavailable due to low volume of applications.

159 Provisional Resident Return

 

Unavailable due to low volume of applications.

Unavailable due to low volume of applications.

808 Confirmatory (Residence)

 

Unavailable due to low volume of applications.

Unavailable due to low volume of applications.

988 Maritime Crew Visa

 

1 day

4 days

5Applications that do not meet the residence requirement will take longer to finalise than the published processing times advertised above. Processing timeframes for these applications can be up to 12 weeks.

(Nguồn: Bộ Di trú Úc)  

Thời gian xử lý hồ sơ xin cấp quyền công dân

Cập nhật mới nhất ngày 18/07/ 2018

Australian Citizenship application type

75% of applications processed in

90% of applications processed in

Conferral (lodgement to ceremony**)

14 months

17 months

Descent (lodgement to decision)

2 months

5 months

Evidence (lodgement to decision)

23 days

44 days

(Nguồn: Bộ Di trú Úc)

Global Citizen với những chuyên gia trong các lĩnh vực Di trú, Định cư, Pháp lý, Đầu tư tài chính và Quản lý – Phát triển tài sản tại các nước trên thế giới. Chương trình Tư Vấn Định Cư chú trọng xây dựng các giải pháp tốt nhất nhằm hỗ trợ Du học sinh, Doanh  nhân, Người lao động mong muốn học tập, kinh doanh và ổn định đời sống tại Úc trong vấn đề xin Visa thị thực.

Liên hệ Tổ chức Định cư Global Citizen để được tư vấn chi tiết.

----------------------------------------------------------------------------------

TỔ CHỨC ĐỊNH CƯ GLOBAL CITIZEN 

Văn phòng tại Việt Nam: 433 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phong, Q.7, TP. HCM

Văn phòng tại Úc: 29 Lloyd George Ave Concord New South Wales 2137, Australia

Hotline: 0932.041.026

Website: ielts-eduworld.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/tochucdinhcu/

Email: connect@agegroup.vn 

 

 

Top
0932.041.026