ĐIỀU KIỆN ĐỊNH CƯ ÚC DIỆN ĐẦU TƯ - DOANH NHÂN

ĐIỀU KIỆN ĐỊNH CƯ ÚC DIỆN ĐẦU TƯ - DOANH NHÂN

Visa 132 - Doanh nhân tài năng

Visa 132 - Doanh nhân tài năng

Visa 893 – Đầu tư có bảo lãnh (thường trú)

Visa 893 – Đầu tư có bảo lãnh (thường trú)

Visa 891 – Đầu tư độc lập (thường trú)

Visa 891 – Đầu tư độc lập (thường trú)

Visa 892 – Diện doanh nhân có bảo lãnh (thường trú)

Visa 892 – Diện doanh nhân có bảo lãnh (thường trú)

Visa 890 – Diện doanh nhân độc lập (thường trú)

Visa 890 – Diện doanh nhân độc lập (thường trú)

Visa 888 - Đầu Tư và Kinh Doanh Sáng Tạo (Thường trú)

Visa 888 - Đầu Tư và Kinh Doanh Sáng Tạo (Thường trú)

Visa 188 - Đầu Tư và Kinh Doanh Sáng Tạo (Tạm trú)

Visa 188 - Đầu Tư và Kinh Doanh Sáng Tạo (Tạm trú)

Visa 188A - Doanh nhân có bảo lãnh

Visa 188A - Doanh nhân có bảo lãnh

Visa 600 – Du lịch, thăm thân, công tác Úc (Visitor visa)

Visa 600 – Du lịch, thăm thân, công tác Úc (Visitor visa)

Visa 188B - Đầu tư có bảo lãnh

Visa 188B - Đầu tư có bảo lãnh

Top
0932.041.026