Visa H1B- Lao động chuyên môn

Visa định cư Mỹ diện lao động cho phép chủ doanh nghiệp Hoa Kỳ tuyển dụng và thuê những chuyên gia người nước ngoài trong các ngành nghề chuyên môn làm việc tại Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian nhất định. Xem thêm

Visa H1B- Lao động chuyên môn

Visa EB4 – Định cư Mỹ theo diện tay nghề nhập cư đặc biệt

Visa EB4 – Định cư Mỹ theo diện tay nghề nhập cư đặc biệt không cần giấy chứng nhận lao động. Xem thêm

Visa EB4 – Định cư Mỹ theo diện tay nghề nhập cư đặc biệt

Visa EB2 – chuyên gia có bằng cấp nâng cao

Visa EB2- Định cư Mỹ theo diện tay nghề chuyên gia có bằng cấp nâng cao phải có giấy chứng nhận lao động chấp thuận bởi Bộ Lao Động. Xem thêm

Visa EB2 – chuyên gia có bằng cấp nâng cao

Visa EB1- diện tay nghề lao động ưu tiên

Visa EB1 – Định cư Mỹ theo diện tay nghề lao động ưu tiên không cần giấy chứng nhận lao động (Labor certification). Xem thêm

Visa EB1-  diện tay nghề lao động ưu tiên

Visa EB3 – diện có tay nghề, chuyên gia, lao động phổ thông

EB3 là chương trình định cư tại Mỹ theo diện lao động phổ thông dành cho lao động người nước ngoài làm việc tại các nông trại, tòa nhà, nhà hàng, các công ty ngoại thất, … Xem thêm

Visa EB3 – diện có tay nghề, chuyên gia, lao động phổ thông
Top
0932.041.026