Visa 103 – Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện cha mẹ không đóng tiền

Visa 103 – Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện cha mẹ không đóng tiền Xem thêm

Visa 103 – Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện cha mẹ không đóng tiền

Visa 143 - Cha mẹ có đóng tiền (thường trú)

Visa 143 – Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện Cha mẹ có đóng tiền toàn phần (thường trú) Xem thêm

Visa 143 - Cha mẹ có đóng tiền (thường trú)

Visa 114 – người thân già yếu lệ thuộc

Visa 114 – Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện người thân già yếu lệ thuộc Xem thêm

Visa 114 – người thân già yếu lệ thuộc

Visa 115- Người Thân Duy Nhất

Visa 115 – Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện người thân duy nhất còn lại Xem thêm

Visa 115- Người Thân Duy Nhất

Visa 116- Chăm sóc người thân

Visa 116– Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện chăm sóc người thân Xem thêm

Visa 116- Chăm sóc người thân

Visa 117 - Trẻ họ hàng mồ côi

Visa 117 – Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện trẻ họ hàng mồ côi Xem thêm

Visa 117 - Trẻ họ hàng mồ côi

Visa 173 - Cha mẹ có đóng tiền (tạm trú)

Visa 173 – Định cư úc đoàn tụ gia đình diện Cha mẹ có đóng tiền một phần (tạm trú) Xem thêm

Visa 173 - Cha mẹ có đóng tiền (tạm trú)
Top
0932.041.026