Ngày đăng: 12-04-2017 - Đăng bởi: Ielts-eduworld.edu.vn

Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện Vợ, chồng hoặc hôn nhân đồng tính

http://media.baouc.com/1/2016/7/30/visa-300-uc.png

Loại Visa này cho phép quý vị vào Úc và kết hôn với vợ/chồng chưa cưới trong thời hạn Visa có hiệu lực 9 tháng. Vợ/chồng chưa cưới của quý vị phải thuộc một trong những trường hợp sau:

 • Là công dân Úc
 • Là cư dân vĩnh viễn của Úc
 • Là công dân New Zealand đủ điều kiện

VISA NÀY DÀNH CHO AI ?

Visa này dành cho quý vị nếu quý vị muốn vào Úc dựa trên mối quan hệ với người phối ngẫu. Người phối ngẫu của quý vị phải là một trong những người sau:

 • Là công dân Úc
 • Là cư dân vĩnh viễn của Úc
 • Là công dân New Zealand đủ điều kiện

Lưu ý: Là người phối ngẫu hoặc vợ/chồng chưa cưới của một công dân Úc, cư dân vĩnh viễn của Úc hay công dân New Zealand đủ điều kiện, thì quý vị không tự động có quyền cư trú vĩnh viễn tại Úc. Nếu quý vị muốn sống vĩnh viễn tại Úc, đầu tiên quý vị phải xin Visa vĩnh viễn và được đánh giá theo các tiêu chí luật pháp của loại Visa đó.

Visa này có lệ phí bao nhiêu?

Quý vị phải trả lệ phí và thường sẽ không được hoàn trả phí thậm chí khi đơn xin Visa bị từ chối hoặc quý vị rút đơn xin Visa.

Visa này cho phép tôi làm gì?

Với loại Visa này, quý vị:

 • Phải đến Úc trước khi kết hôn với vợ/chồng chưa cưới
 • Có thể rời khỏi và quay lại Úc bao nhiêu lần tùy ý trước khi Visa hết hạn (9 tháng kể từ khi được cấp)
 • Có thể làm việc tại Úc
 • Có thể xin Visa cho người phối ngẫu tại Úc sau khi quý vị kết hôn với vợ/chồng chưa cưới
 • Có thể học tập, nhưng quý vị không được nhận trợ cấp từ chính phủ
 • Có thể hưởng chế độ hỗ trợ chăm sóc bệnh viện và chi phí của Úc, Medicare nhưng chỉ khi quý vị ở Úc và đã nộp đơn xin Visa cho người phối ngẫu

VISA NÀY HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ?

309

Vị trí khi nộp đơn

Quý vị phải ở bên ngoài Úc khi quý vị xin Visa này và khi được cấp Visa.

Trách nhiệm

Trách nhiệm chính liên quan đến việc xin và sử dụng Visa này được tổng kết trong bảng sau:

Đi tượng

Trách nhiệm

Người bảo trợ

Chuẩn bị bảo trợ cho người nộp đơn và bất kỳ thành viên gia đình phụ thuộc nào có trong đơn và sẽ di trú cùng với người nộp đơn.

Người nộp đơn

Nộp đơn xin hoàn thiện bao gồm tất cả các mẫu đơn liên quan, các tài liệu hỗ trợ và phí nộp đơn.Nếu được cấp Visa, phải vào Úc theo Visa cho người sắp kết hôn ít nhất một lần trước khi kết hôn.

Người bảo trợ và người nộp đơn

Phải kết hôn trong vòng 9 tháng khi được cấp Visa cho người kết hôn

 

Lưu ý: việc kết hôn có thể diễn ra bên trong hoặc bên ngoài nước Úc miễn là việc kết hôn diễn ra sau khi người nộp đơn đã vào Úc lần đầu tiên theo Visa cho người sắp kết hôn.

Sau khi kết hôn,và trước khi Visa cho người sắp kết hôn hết hiệu lực, cần xin Visa cho người phối ngẫu để ở lại Úc.

VISA 309 & 100 HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ?
Xin Visa tạm thời và vĩnh viễn

Quý vị xin cả Visa tạm thời và vĩnh viễn đều bằng cách hoàn thành và nộp cùng một đơn.

 • Nếu quý vị đáp ứng tất cả các tiểu chuẩn để cấp Visa, quý vị sẽ được cấp Visa tạm thời cho người phối ngẫu (hạng phụ 309). Visa này vẫn duy trì hiệu lực đến tận khi có quyết định về Visa vĩnh viễn, thường là 2 năm sau khi quý vị xin Visa đầu tiên.
 • Nếu quý vị vẫn đáp ứng tất cả các yêu cầu khi đơn của quý vị được xem xét sau thời gian chờ, quý vị sẽ được cấp Visa Bạn Đời vĩnh viễn (hạng phụ 100)

Tuy nhiên, quý vị có thể được cấp Visa vĩnh viễn mà không phải đợi nếu quý vị có thể chứng minh một trong các điều sau:

 • Vào thời gian quý vị xin Visa, quý vị đã kết hôn hoặc có mối quan hệ không chính thức với người phối ngẫu từ 3 năm trở lên
 • Vào thời gian quý vị nộp đơn, quý vị đã kết hôn hoặc có mối quan hệ không chính thức với người phối ngẫu từ 2 năm trở lên và có một con phụ thuộc do mối quan hệ này.
 • Người phối ngẫu được cấp Visa Bảo Vệ hoặc Visa vĩnh viễn theo chương trình nhân đạo và quý vị đã có mối quan hệ trước khi Visa được cấp và phải công bố điều này với bộ vào thời gian đó

Chú ý: Nhìn chung, quý vị phải đang sống với người phối ngẫu trong mối quan hệ vợ chồng hoặc chưa chính thức vào thời gian quý vị nộp đơn.

THỜI HẠN VISA CÓ HIỆU LỰC

Nếu quý vị được cấp Visa tạm thời cho người phối ngẫu, thông thường sẽ có hiệu lực trong suốt quá trình chờ đến khi có quyết định về đơn xin Visa vĩnh viễn cho người phối ngẫu.

Nếu quý vị được cấp Visa vĩnh viễn  cho người phối ngẫu, quý vị sẽ được phép ở lại Úc vĩnh viễn

ĐIỀU KIỆN NGƯỜI NỘP ĐƠN CÓ ĐĂNG KÝ HÔN NHÂN VISA 309 & 100

Trang này cung cấp các thông tin về các yêu cầu đủ điều kiện cho người xin Visa này trong một mối quan hệ kết hôn.

Hôn nhân hợp pháp

Việc kết hôn của quý vị phải hợp pháp theo luật Úc. Nếu quý vị kết hôn tại một đất nước khác không phải Úc và hôn nhân có hiệu lực tại đất nước đó, thì nhìn chung sẽ được công nhận là có hiệu lực theo luật pháp Úc.

Có một số trường hợp ngoại lệ không được chấp nhận ở Úc như là kết hôn cùng giới tính, chưa đến tuổi hoặc lấy nhiều vợ. Các cặp đôi cùng giới tính đủ điều kiện xin Visa này, tuy nhiên họ sẽ được công nhận là có mối quan hệ không chính thức.

Thông tin thêm về hôn nhân được công nhận ở Úc có thể tìm thấy ở trang web của Tổng Hội Luật Sư (Attorney General) về các linh mục chủ trì hôn lễ.

Bảo trợ

Quý vị phải được người bảo trợ đủ điều kiện bảo trợ. Một người bảo trợ đủ điều kiện là công dân Úc hoặc cư dân vĩnh viễn, hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện, những người nhận nghĩa vụ bảo trợ. Thông thường người bảo trợ là người phối ngẫu của quý vị.

Mối quan hệ

Trong mối quan hệ hôn nhân, quý vị và người phối ngẫu phải đưa ra được cam kết có cuộc sống chung với tư cách vợ chồng. Quý vị và người phối ngẫu phải chung sống cùng nhau, hoặc là sự chia rẽ chỉ là tạm thời. Quý vị cũng phải có mối quan hệ đích thực và liên tục với người phối ngẫu.

Chú ý: Trong các hoàn cảnh nhất định, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện xin và được cấp hoặc tiếp tục là người nộp đơn xin Visa cho người phối ngẫu ở Úc nếu:

 • Mối quan hệ của quý vị đổ vỡ và quý vị và người phối ngẫu có quyền chăm sóc con dưới 18 tuổi theo đạo luật Gia Đình 1975 mà quý vị và người phối ngẫu có.
 • Người phối ngẫu của quý vị qua đời và quý vị có thể chỉ ra rằng, nếu người phối ngẫu của quý vị chưa qua đời, thì mối quan hệ vẫn tiếp tục và quý đã có phát triển mối quan hệ chặt chẽ với Úc.

Nếu trường hợp này xảy ra, quý vị hãy liên lạc với văn phòng bộ liên quan ở Úc tiến hành thực hiện đơn của quý vị.

Địa điểm nộp đơn

Nếu quý vị nộp đơn ngoài nước Úc trên cơ sở hôn nhân, quý vị phải kết hôn hợp pháp với người phối ngẫu tại thời điểm nộp đơn hoặc dự định kết hôn hợp pháp với người phối ngẫu trước khi có quyết định về Visa tạm thời cho người phối ngẫu.

Các yêu cầu về sức khỏe

Bạn phải đáp ứng các yêu cầu nhất định về sức khỏe.

Các yêu cầu về nhân thân

Bạn phải đáp ứng các yêu cầu về nhân thân.

Dựa vào an sinh xã hội

Nếu hoàn cảnh của quý vị hoặc của người phối ngẫu cho thấy rằng quý vị hoặc các thành viên gia đình phụ thuộc đi cùng có khả năng trở thành người sử dụng cao hệ thống an sinh xã hội của Úc, quý vị sẽ cần Bảo Lãnh Tài Chính (Assurance of Support (AoS)) từ một công dân Úc hoặc một cư dân vĩnh viễn ở Úc.

Nếu quý vị cần AoS, bộ sẽ gởi cho quý vị một lá thư tư vấn rằng quý vị cần một AoS và giải thích cách để có được AoS.

Khi quý vị không đủ điều kiện

Nếu quý vị cho rằng quý vị hoặc các thành viên gia đình phụ thuộc đi cùng có nợ chưa trả cho chính phủ Úc, quý vị phải liên hệ với văn phòng bộ gần nhất hoặc một phái đoàn Úc trước khi nộp đơn. Quý vị có thể không được cấp Visa đến khi sắp xếp trả nợ một cách thỏa đáng.

Quý vị phải đáp ứng các yêu cầu về nhân thân.

Khi nào quý vị không đủ điều kiện

Nếu quý vị có khoản nợ với chính phủ Úc, quý vị nên liên lạc với văn phòng bộ gần nhất hoặc đại sứ quán Úc trước khi quý vị nộp đơn. Quý vị có thể không được cấp Visa cho đến khi quý vị đã thu xếp để trả khoản nợ đó.

http://static.vietfuture.edu.vn/Upload/News/11731/nhung-con-duong-pho-bien-de-tro-thanh-cong-dan-uc.jpg

=========================================================================

TỔ CHỨC ĐỊNH CƯ GLOBAL CITIZEN 

Văn phòng tại Việt Nam: 433 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phong, Q.7, TP. HCM

Văn phòng tại Úc: 29 Lloyd George Ave Concord New South Wales 2137, Australia

Hotline: 0932.041.026

Website: ielts-eduworld.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/tochucdinhcu/

Email: connect@agegroup.vn  

 

 

Top
0932.041.026