Ngày đăng: 18-04-2017 - Đăng bởi: Ielts-eduworld.edu.vn

Visa EB2- Định cư Mỹ theo diện tay nghề chuyên gia có bằng cấp nâng cao phải có giấy chứng nhận lao động chấp thuận bởi Bộ Lao Động.

Đối với doanh nghiệp tại Mỹ:

Phải có cung cấp việc làm (job offer) và người sử dụng lao động phải nộp đơn I-140 cho ứng viên.

Image result for chuyen gia

Chuyên gia có bằng cấp nâng cao

 

Đối với người lao động có 2 phân loại:

– Chuyên gia có bằng cấp nâng cao (ngoài bằng cử nhân), hoặc một bằng cử nhân và ít nhất năm năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp.

– Người có khả năng đặc biệt trong các ngành khoa học, nghệ thuật, hoặc kinh doanh. Khả năng đặc biệt có nghĩa là có một mức độ chuyên môn đáng kể trên mức các trường hợp thường gặp trong các ngành khoa học, nghệ thuật, hoặc kinh doanh.

Top
0932.041.026